[XU HƯỚNG] Blockchain – Bong bóng hay cách mạng công nghệ?

10:30 AM 23/04/2018

Dư luận dường như đang chia thành hai phe: Những người coi tiền điện tử là một bong bóng chỉ chực vỡ và những người coi nó là tương lai của hệ thống tài chính toàn cầu.

Xem thêm 3,286

DGROUP HOLDINGS - Đón đầu mô hình kinh tế đầy tham vọng

04:09 PM 11/04/2018

DGROUP HOLDINGS - Đón đầu mô hình kinh tế đầy tham vọng

Xem thêm 7,702
Facebook