Hậu sự kiện The starup 18 Hà Nội

10:25 PM 19/10/2018

Nếu như trong chương trình the start up mỗi cá nhân tham gia thể hiện tinh thần chiến binh nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân qua mỗi trò chơi, thì hậu sự kiện lại là những chia sẻ, những bài học được rút ra của mỗi người…

Xem thêm 1,727

THE START UP 18 - HÀ NỘI

10:09 PM 19/10/2018

The start up 18 Hà Nội “Fight To Gether anh Must change”
Đến hẹn lại lên, ngày 17-18 tháng 10 chương trình đào tạo khởi nghiệp thực tế được tổ chức tại Ba Vì Hà Nội

Xem thêm 2,264

THE START UP 17 - MOMENTUM

12:06 PM 03/08/2018

KHỞI NGHIỆP THỰC TẾ - THE START UP 17 - MOMENTUM

Xem thêm 2,721
Facebook