DGROUP HOLDINGS HỌP KHỐI BACKOFFICE THƯỜNG NIÊN

Ngày đăng: 05:30 PM 10/05/2021 - Lượt xem: 249

DGROUP HOLDINGS HỌP KHỐI BACKOFFICE THƯỜNG NIÊN

Ngày 10/05/2021, tại trụ sở Startup Building CN Hồ Chí Minh, Tổng công ty Dgroup đã có cuộc họp thường niên toàn khối backoffice. Cuộc họp có sự hiện diện đầy đủ của Chủ Tịch HĐQT Hồ Huỳnh Duy, Tổng Giám Đốc DGH Nguyễn Quang Huy, thành viên HĐQT Nguyễn Vũ Linh, tất cả CEO của các công ty con, các cấp quản lý và toàn thể nhân viên Tổng công ty.

HĐQT CTY CỔ PHẦN DGROUP HOLDINGS

 

Tại cuộc họp, Chủ Tịch HĐQT Hồ Huỳnh Duy đã tổng kết tổng quan về tình hình kinh doanh của công ty trong năm 2021, đồng thời có những công bố quan trọng về cơ cấu Ban Tổng Giám Đốc Dgroup Holdings, sự thay đổi ở cấp quản lý của từng công ty con, cùng với định hướng kế hoạch phát triển và chế độ phúc lợi của khối văn phòng trong giai đoạn sắp tới, trong đó công nghệ là yếu tố quan trọng cần nâng cấp.

Ông. Hồ Huỳnh Duy | Chủ tịch. HĐQT CTY CỔ PHẦN DGROUP HOLDINGS

Tiếp nối cuộc họp, Tổng Giám Đốc Nguyễn Quang Huy cũng có những nhắc nhở quan trọng trong tình hình dịch Covid đang diễn ra ngày càng phức tạp tại Việt Nam và toàn thế giới, DGH đề cao tinh thần chủ động phòng tránh để tiếp tục trụ vững và phát triển hoạt động vượt qua rào cản chung như đã từng làm được trong năm 2020. 

 

Ông. Nguyễn Quang Huy | Tổng Giám Đốc CTY CỔ PHẦN DGROUP HOLDINGS

Đặc biệt tại cuộc họp, Ban Lãnh Đạo công ty nhấn mạnh tính cấp thiết của việc liên kết các phòng ban chuyên môn để tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh, yêu cầu sự nâng cấp bản thân của từng nhân sự để theo kịp tốc độ phát triển của công ty và gắn kết phòng ban tạo không khí đoàn kết gắn bó nâng cáo tinh thần đội ngũ nhân viên.

 

Cán Bộ Nhân Viên CTY CỔ PHẦN DGROUP HOLDINGS

Với những chiến lược và sự quan tâm sâu sát của Ban Lãnh Đạo Dgroup Holdings trên tổng thể và đồng hành với từng công ty con, vững tin Dgroup Holdings tiếp tục giữ vững tinh thần và kết quả trên mọi phương diện, đạt được những mục tiêu đã đặt ra trong năm 2021.

 

 

---Thùy Dương---

Facebook