DGROUP HOLDINGS – HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 VÀ TRỞ THÀNH DOANH NGHIỆP CHIA CỔ TỨC TỐC ĐỘ NHANH NHẤT VƯỢT ĐẠI DỊCH

Ngày đăng: 08:00 AM 26/05/2022 - Lượt xem: 765

DGROUP HOLDINGS –HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 VÀ TRỞ THÀNH DOANH NGHIỆP CHIA CỔ TỨC TỐC ĐỘ NHANH NHẤT VƯỢT ĐẠI DỊCH

 

Ngày 25/05/2022 vừa qua, tại trụ sở Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Dgroup Holdings đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên, tổng kết nhiệm kỳ và đưa ra những chiến lược cho lộ trình phát triển mới. Tham dự Đại hội có đầy đủ thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đặc biệt có 70 cổ đông tương ứng 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

 

 

Với nhiều năm xây dựng Doanh nghiệp với đường hướng và chiến lược lâu dài, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Dgroup Holdings đã luôn chủ trương thúc đẩy trên mọi mặt trận.

 

Mở đầu, Đại hội được nghe ông Nguyễn Quang Huy – CEO Dgroup Holdings thông qua tổng quan hoạt động và các giai đoạn quan trọng của công ty, trình bày báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính. Theo báo cáo, Dgroup Holdings bên cạnh một số công ty con vừa được hình thành non trẻ, bằng những nỗ lực không mệt mỏi của HĐQT, Ban TGĐ, toàn thể CBCNV và sự ủng hộ của Qúy cổ đông, Dgroup Holdings đạt được:

  • Đầu tư thành công vào 10/15 dự án/công ty con
  • Kí kết hàng loạt Thỏa thuận hợp tác với lãnh đạo các địa phương trên cả nước
  • Bảo trợ cố vấn cho 3 công ty mới Start Up
  • Đầu tư công nghệ 4.0 vào hệ thống quản trị điều hành

 

Ông Nguyễn Quang Huy – CEO Dgroup Holdings báo cáo tình hình hoạt động trước Đại Hội Cổ Đông

 

Được biết, năm 2021, Công ty CP Dgroup Holdings cũng bị ảnh hưởng chung bởi hậu quả của dịch Covid toàn cầu, toàn công ty chỉ hoạt động được trong 6 tháng cuối năm, đây là áp lực rất lớn đối với đội ngũ đứng đầu ở nhiều khía cạnh cả tài chính và quản trị nhân sự. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm thương trường và có những thay đổi kịp thời về chính sách để giữ nhân sự và chuyển đổi phương pháp quản trị, đồng thời chuyển hướng đầu tư hiệu quả, Công ty Dgroup cũng có những kết quả đáng ghi nhận, đồng thời cũng chuẩn hóa, nâng cấp được các ban chuyên môn làm việc đồng bộ hiệu quả

 

Song song đó, HĐQT Dgroup Holdings cũng có những quyết định mang tính bứt phá thay đổi trong năm với sự bổ sung nhân lực trong Ban Tổng Giám Đốc, Ban Cố Vấn có kinh nghiệm và chuyên môn cao đồng hành cùng doanh nghiệp.

 

Cũng trong phiên làm việc này, ông Hồ Huỳnh Duy – Chủ Tịch HĐQT Dgroup Holdings đã đưa ra dịnh hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2022 – 2026, trong đó, Dgroup tập trung cố vấn đồng hành với các doanh nghiệp có cùng giá trị tư tưởng trong hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hỗ trợ nguồn lực vào các công ty con và công ty liên kết nhằm gia tăng sức mạnh nội tại và thúc đẩy các mối quan hệ bền vững. Hơn thế nữa, trong chiến lược 5 năm, Dgroup Holdings cũng quan tâm lĩnh vực bất động sản thuê và cho thuê, sở hữu các tòa nhà phù hợp công năng khởi nghiệp, cùng với các cơ hội về tài chính ở thị trường chứng khoán, trái phiếu và hợp tác các công ty đã niêm yết sàn chứng khoán.

 

 Ông Hồ Huỳnh Duy – Chủ Tịch HĐQT Dgroup Holdings định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2026

 

Tại cuộc họp, để tiếp tục giữ nhịp hệ thống nhân sự toàn quốc và vận hành khối kinh doanh tăng trưởng đột phá, Hội Đồng Quản Trị công ty DGroup Holdings đã tiến hành biểu quyết thông qua việc bổ sung và thay thế cử nhân sự cho nhiệm kỳ mới với 98,8% số phiếu đồng thuận:

 

Ông Hồ Huỳnh Duy – Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Quang Huy – Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Vũ Linh – Thành viên HĐQT độc lập

Ông Lương Hoàng Hưng –Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thế Vũ – Thành viên HĐQT

Ông Phạm Xuân Huy – Thành viên mới HĐQT

Ông Hồ Hải Dương - Thành viên mới HĐQT

Cùng với những thay đổi cơ cấu nhân sự quản lý phòng ban chuyên môn toàn quốc hướng đến Tổng công ty đồng bộ phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.

Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung đại hội và HĐQT nhiệm kỳ mới

 

HĐQT Dgroup Holdings nhiệm kỳ 2022 – 2026 ra mắt đại hội

 

Đồng thời tại cuộc họp, HĐQT cũng thông qua nghị quyết về việc chia cổ tức 2 năm 2020 – 2021, và lắng nghe chia sẻ của các cổ đông về quá trình đồng hành. Đặc biệt, tất cả cổ đông cũng thể hiện sự hào hứng và đồng thuận tín nhiệm cao khi nhận được khoản cổ tức của mình chỉ ngay sau 15 phút công bố quyết định. Đây được xem là một sự khác biệt nhằm củng cố lòng tin và hành động nhanh chóng của ekip HĐQT và Ban Điều Hành trong nhiệm kỳ mới.

 

Với tầm nhìn và hướng đi đúng đắn, Công ty cổ phần Dgroup Holdings tiếp tục được kỳ vọng sẽ dẫn dắt xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển bền vững, mạnh mẽ và góp phần khẳng định thương hiệu doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế.

 

---Thùy Dương---

Facebook