CÔNG TY CỔ PHẦN DSTORE HỌP HĐQT NHIỆM KỲ 2021 - 2025

Ngày đăng: 03:47 PM 04/05/2021 - Lượt xem: 86

CÔNG TY CỔ PHẦN DSTORE HỌP HĐQT NHIỆM KỲ 2021 - 2025

 

Ngày 28/04/2021 vừa qua, tại trụ sở Hồ Chí Minh, HĐQT Công ty cổ phần DStore đã có buổi họp quan trọng để tổng kết nhiệm kỳ và đưa ra những chiến lược cho lộ trình phát triển mới. Tham dự cuộc họp có sự tham dự đầy đủ của Ban Cố Vấn, thành viên Hội Đồng Quản Trị và các cổ đông chiến lược.

Được biết, năm 2019,Công ty DStore cũng bị ảnh hưởng chung bởi hậu quả của dịch Covid toàn cầu, toàn công ty chỉ hoạt động được trong 6 tháng cuối năm, đây là áp lực rất lớn đối với đội ngũ đứng đầu ở nhiều khía cạnh cả tài chính và quản trị nhân sự. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm thương trường và có những thay đổi kịp thời về chính sách để giữ nhân sự và chuyển đổi phương pháp tiếp cận khách hang, xây dựng quy trình bán hàng, kết thúc năm 2019, Công ty DStore cũng có bước tiến đáng kinh ngạc với kết quả doanh số tăng 200% hơn mục tiêu kỳ vọng, và lượng nhân viên, công tác viên sale phát triển mạnh ở thị trường online nhanh nhạy, giảm tác động của dịch Covid, đồng thời cũng chuẩn hóa, nâng cấp được các ban chuyên môn làm việc đồng bộ hiệu quả.

 

HĐQT Công ty cổ phần Dstore

 

Tại cuộc họp, để tiếp tục giữ nhịp hệ thống nhân sự toàn quốc và vận hành khối kinh doanh tăng trưởng đột phá, Hội Đồng Quản Trị công ty DStore đã tiến hành bầu cử nhân sự cho nhiệm kỳ mới, theo đó:

  • Nhất trí đề xuất Ông Lương Hoàng Hưng – Chức vụ: Cố Vấn HĐQT vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Dstore
  • Bầu chọn ông Hồ Huỳnh Duy là Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2021-2025 , với sự phối hợp chặt chẽ của các Phó Tổng Giám Đốc chuyên môn, cụ thể:
  • Ông Nguyễn Quang Huy: Phó Tổng Giám Đốc Đào Tạo
  • Ông Nguyễn Vũ Linh: Phó Tổng Giám Đốc Công Nghệ & Kiểm Soát BO
  • Ông Phạm Xuân Huy: Phó Tổng Giám Đốc PTTT

Cùng với những thay đổi cơ cấu nhân sự quản lý phòng ban chuyên môn toàn quốc hướng đến Tổng công ty đồng bộ phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.

 

Đồng thời tại cuộc họp, HĐQT cũng xác định mô hình và định hướng kinh doanh của Công ty Cổ Phần Dstore trong nhiệm kỳ mới và các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, đáp ứng được chính sách, sự đa dạng trong hoạt động kinh doanh tại DStore

 

Với tầm nhìn và hướng đi đúng đắn, Công ty cổ phần DStore tiếp tục được kỳ vọng sẽ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực e-commerce phát triển bền vững, mạnh mẽ và góp phần khẳng định thương hiệu doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế.

 

---Thùy Dương---

 

 

 

Facebook